รายละเอียดเพิ่มเติม

ควบคุมความอยากอาหาร

1000 เม็ด

ทานก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน