รายละเอียดเพิ่มเติม

ขับปัสสาวะ ลดบวม

1000 เม็ด

ทานก่อนนอน