คำอธิบาย

ช่วยควบคุมความอยากอาหาร

1000 เม็ด

ทานก่อนอาหารเช้าหรือกลางวัน