คำอธิบาย

ยาดีท็อกซ์,

ยาระบายขับปัสสาวะ

1,000 เม็ด