คำอธิบาย

Dermcare Clinic ยาทาผิวขาว

60 เม็ด

ทานวันละ 1 แคปซูล เช้า 1 แคปซูล ก่อนนอน