รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาระงับความอยากอาหาร

1,000 เม็ด