คำอธิบาย

ยาระบาย

ราคา 28 เม็ด

ทานวันละเม็ดก่อนนอน