คำอธิบาย

ยาละลายไขมัน

1000

ทานก่อนอาหารมื้อหนัก