รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาเพิ่มการเผาผลาญ

1,000 เม็ด