รายละเอียดเพิ่มเติม

ลดบวม ยาขับปัสสาวะ

1000 เม็ด

ทานก่อนนอน