คำอธิบาย

ดีท็อกซ์ ลดบวม พุงเล็ก พุงเบียร์

1000 เม็ด

ทานก่อนอาหารเช้าและกลางวัน